Współpraca ze szkołami

Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Zamościu jako terenowa struktura Związku Rzemiosła Polskiego - reprezentatywnej organizacji pracodawców w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego oraz ustawy o Promocji Zatrudnienia i Instytucjach Rynku Pracy współpracuje z wieloma instytucjami i placówkami oświatowymi z terenu Zamościa i okolic w tym: Zasadniczymi Szkołami Zawodowymi oraz Branżowymi Szkołami I stopnia.

 

 

 

Skip to content