Dane osobowe

Klauzula informacyjna

Informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Cech Rzemiosł Różnych
i Przedsiębiorczości z siedzibą w Zamościu przy ul. Ormiańskiej 1 zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
2. W sprawach danych osobowych można skontaktować się e-mail: cechzamosc@interia.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji celów i zadań statutowych
4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest udzielona administratorowi zgoda,
5. Podanie danych jest niezbędne do sporządzenia wymaganej dokumentacji, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest sporządzenie dokumentacji,
6. Posiada Pani/Pan prawo do:
a) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
b) wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
c) przenoszenia danych,
d) wniesienia skargi do organu nadzorczego,
e) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
7. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu odwołania zgody.

 

 

Skip to content