Współpraca z instytucjami

Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Zamościu jako terenowa struktura Związku Rzemiosła Polskiego - reprezentatywnej organizacji pracodawców w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego oraz ustawy o Promocji Zatrudnienia i Instytucjach Rynku Pracy współpracuje z wieloma instytucjami i organizacjami.

Współpraca dotyczy działalności samorządowej, organizacyjnej, oświatowej i kulturalnej.

Instytucje rzemieślnicze:

 
http://www.zrp.pl/
http://www.izba.lublin.pl

 
Instytucje rynku pracy:

 
http://www.pupzamosc.samorzady.pl/
http://wuplublin.praca.gov.pl/

 
Instytucje samorządowe:

 
http://www.zamosc.pl/welcome/
http://www.powiatzamojski.pl/

 
Instytucje państwowe i inne:

 
http://www.pip.gov.pl/
http://www.womp.lublin.pl
http://www.kuratorium.lublin.pl/
http://www.is.lublin.pl
http://www.zus.pl/

Skip to content