Informacje dla uczniów

Informacja dla uczniów klas III

letnia sesja egzaminów czeladniczo-mistrzowskich 2021

Cech Zamość

Uwaga uczniowie klas trzecich!

Prosimy, zapoznajcie się z poniższym harmonogramem egzaminów, które odbędą się w okresie czerwiec - lipiec 2021.

Warunkiem przystąpienia do etapu teoretycznego i praktycznego egzaminu czeladniczego jest złożenie pełnej dokumentacji egzaminacyjnej.

Dokumenty, które zobowiązani jesteście złożyć do biura Cechu lub sekretariatu Szkoły najpóźniej do 15 maja 2021:

  1. Jedno zdjęcie /podpisane na odwrocie nazwiskiem i imieniem zdającego/ o wym. 3,5 cm x 4,5 cm,
  1. Wniosek o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego, podpisany przez kandydata do egzaminu – druk do pobrania ze strony Cechu www.cechzamosc.pl  a także bezpośrednio w sekretariatach Cechu lub Szkoły
  2. Wniosek o skrócenie /dotyczy uczniów, których praktyczna nauka zawodu wskazana w umowie kończy się po 31 sierpnia 2021/.

Do etapu praktycznego przystępujecie z dowodem osobistym, w pełnym wyposażeniu w odzież roboczą, narzędzia pracy, przydzielone środki ochrony indywidualnej zgodnie z przekazanymi procedurami egzaminacyjnymi w reżimie sanitarnym.

Do etapu teoretycznego przystępujecie posiadając: dowód osobisty, długopis i kalkulator.

 

Harmonogram letniej sesji egzaminacyjnej – rok szkolny 2020/2021

Egzaminy czeladnicze i mistrzowskie – Cech  Zamość

Lp. Branża/Zawód Etap praktyczny Etap teoretyczny
1. Mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, blacharz samochodowy, lakiernik samochodowy 28 czerwca 2021 poniedziałek

od godz. 8:00

w macierzystych zakładach pracy

/w miejscach odbywania praktycznej nauki zawodu/

29 czerwca 2021 wtorek godz. 9:00

sala szkoleniowo – egzaminacyjna  Cechu w Zamościu ul. Ormiańska 1

2. Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,

murarz-tynkarz, monter sieci i instalacji sanitarnych,

dekarz, cieśla

5 lipca 2021 poniedziałek od godz. 8:00

w macierzystych zakładach pracy

/w miejscach odbywania praktycznej nauki zawodu/

9 lipca 2021 piątek od godz. 9:00

sala szkoleniowo – egzaminacyjna  Cechu w Zamościu ul. Ormiańska 1

 

3. Kucharz, kelner 6 lipca 2021 wtorek od godz. 8:00

w macierzystych zakładach pracy

/w miejscach odbywania praktycznej nauki zawodu/

6 lipca 2021 wtorek od godz. 8:00

w macierzystych zakładach pracy

/w miejscach odbywania praktycznej nauki zawodu/

4. Cukiernik, piekarz 8 lipca 2021 czwartek od godz. 9:00

sala szkoleniowo – egzaminacyjna  Cechu w Zamościu ul. Ormiańska 1

 

8 lipca 2021 czwartek od godz. 9:00

sala szkoleniowo – egzaminacyjna  Cechu w Zamościu ul. Ormiańska 1

 

5. Fryzjer 15 lipca 2021 czwartek godz. 9:00

sala szkoleniowo – egzaminacyjna  Cechu w Zamościu ul. Ormiańska 1

 

15 lipca 2021 czwartek godz. 9:00

sala szkoleniowo – egzaminacyjna  Cechu w Zamościu ul. Ormiańska 1

 

6. Stolarz, tapicer Do ustalenia Do ustalenia
7. Operator obrabiarek skrawających, ślusarz, Do ustalenia Do ustalenia

 

W związku z występowaniem stanu epidemii covid-19 zastrzegamy możliwość wprowadzenia zmian w powyższym harmonogramie z przyczyn losowych/niezależnych.

 

Szczegóły dotyczące powyższych informacji można uzyskać osobiście w siedzibie naszego Cechu lub pod nr tel. 84 638 44 56.

Wszystkim zdającym życzymy powodzenia na egzaminach i trzymamy kciuki !!!

 

Skip to content