Przystąp do Nas

Przystąpić  do Naszego Cechu mogą wszyscy, którzy prowadzą działalność gospodarczą na warunkach określonych ustawą o rzemiośle:
a) osoby fizyczne będące małymi przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy – prawo działalności gospodarczej;
b) przedsiębiorcy jednoosobowi nie zatrudniający pracowników;
c) osoby zatrudniające pracowników młodocianych w celu przygotowania zawodowego w rzemiośle, a także wspólnicy spółek jeżeli prowadzą działalność gospodarczą;
d) inne osoby fizyczne, które nie spełniają warunków określonych w ustawie o rzemiośle, jeżeli złożą deklarację i zostaną przyjęci do Cechu.

Warunkiem przyjęcia na członka Cechu jest złożenie w formie pisemnej deklaracji wraz z załącznikami (druk deklaracji członkowskiej).

Zgodnie z obowiązującym Statutem, organem uprawnionym do przyjmowania w poczet członków  Cechu jest Zarząd Cechu.

Skip to content