Monthly Archives: wrzesień 2016

Zgłoszenie zawarcia umowy z pracownikiem młodocianym

W związku z zawarciem umów o pracę w celu przygotowania zawodowego z pracownikami młodocianymi od dnia  1 września 2016 r.  przypominamy wszystkim Pracodawcom o obowiązku skutecznego zawiadomienia  /przez wysłanie zgłoszenia zawarcia umowy/ Wójta, Burmistrza, Prezydenta Miasta ze względu na miejsce zamieszkania pracownika młodocianego.
Czytaj więcej

Odbiór świadectw czeladniczych

Informujemy, że w Biurze naszego Cechu są już do odbioru świadectwa czeladnicze w zawodach: Fryzjer, Kucharz, Cukiernik, Piekarz. Zapraszamy po odbiór świadectw wszystkich uczniów, którzy w tym roku przystąpili i pomyślnie zdali egzamin  czeladniczy.
Czytaj więcej

Skip to content