Zawieszenie praktycznej nauki zawodu pracowników młodocianych do 25 kwietnia 2021

Przedłużenie zawieszenia zajęć pracowników młodocianych do 25 kwietnia 2021

Pełna treść informacji:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/zasady-funkcjonowania-szkol-i-placowek-od-19-kwietnia

Jak informuje MEiN w okresie od 29 marca 2021 do 11 kwietnia 2021 następuje zwolnienie z realizacji zajęć praktycznych pracowników młodocianych, zatrudnionych w zakładach pracy.

Zgodnie z ustawą o COVID-19  pracodawca zwalnia młodocianego pracownika, odbywającego przygotowanie zawodowe z obowiązku świadczenia pracy w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania jednostki systemu oświaty, wprowadzonego na podstawie przepisów Prawa oświatowego.

 

Comments are closed.

Skip to content