Zamojskie EduTargi 21 marca 2017

ZAMOJSKIE EDUTARGI 2017 - UDZIAŁ PRACODAWCÓW I CECHU

W dniu 21 marca br. w Nowej Hali OSIR w Zamościu odbyły się Zamojskie Targi Edukacyjne.

Celem Targów było zaprezentowanie oferty edukacyjnej i rynkowej zamojskich placówek oświatowych. Organizatorem Targów był Urząd Miasta Zamość.

W tegorocznej edycji Zamojskich EduTargów nie zabrakło również naszego Cechu, który wspólnie z firmami zrzeszonymi przedstawił ofertę edukacyjną kształcenia zawodowego i możliwości potwierdzania kwalifikacji czeladniczo - mistrzowskich w rzemiośle.

Firmy zrzeszone w Cechu, biorące udział w targach: Cukiernia SMAKOŁYK Jadwiga Skrzypczuk ul. Piłsudskiego 29 b, Warsztat mechaniczny MOMOT Mirosław Momot Zawada 120, Salon fryzjerski Agnieszka Gadecka ul. Staszica 11, Salon Fryzjerski HERA Małgorzata Kawałek ul. Pereca 9, Salon fryzjerski  Sandra & Patryk Mariusz Kudyk ul. Lwowska 28/13. Materiały promocyjne przekazała firma ENERGOZAM ul. Zagłoby 5.

Bardzo dziękujemy Organizatorom za umożliwienie zaprezentowania modelu dualnego systemu kształcenia w rzemiośle, a firmom zrzeszonym w Cechu za przedstawienie swoich ofert. Zachęcamy pracodawców - mistrzów szkolących do zaangażowania się w kolejne edycje Zamojskich  EduTargów.

Foto Cech Zamość:

Comments are closed.

Skip to content