XIX Edycja Ogólnopolskiego konkursu wiedzy o zasadach BHP

XIX Edycja Ogólnopolskiego konkursu wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy

Informujemy, że Związek Rzemiosła Polskiego wraz z Głównym Inspektoratem Pracy organizuje XIX edycję Ogólnopolskiego konkursu wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy dla uczniów z zakładów rzemieślniczych "Bezpiecznie od startu".

Celem konkursu jest  popularyzowanie wiedzy z zakresu podstawowych przepisów prawnej ochrony pracy oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy wśród uczniów zawodu w rzemiośle, a jego zakres  dotyczy problematyki prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy przewidzianych w podstawie programowej kształcenia w zawodach, a także tematyki szkolenia podstawowego z zakresu prawa pracy, technicznego bezpieczeństwa pracy, ergonomii, psychologii pracy, ppoż. oraz zasad udzielania pierwszej pomocy.

Konkurs odbędzie się w dwóch etapach:

- regionalnym - organizowanym przez Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie  9 kwietnia 2019 godz. 10:00 siedziba przy ul. Rynek 2 wraz ze zrzeszonymi w niej Cechami Rzemiosł oraz Okręgowym Inspektoratem Pracy Lublin, Kuratorium Oświaty w Lublinie i  szkołami branżowymi;

- ogólnokrajowym - organizowanym przez Związek Rzemiosła Polskiego oraz Państwową Inspekcję Pracy

Finał Konkursu odbędzie się  22 maja 2019   w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego ul. Miodowa 14 w Warszawie.

Pracownicy młodociani, którzy chcą wziąć udział w etapie regionalnym w Lublinie 9 kwietnia br., zobowiązani są do  wypełnienia zgłoszenia załącznik nr 1 regulaminu i dostarczenia druku najpóźniej do 22 marca 2019 do biura naszego Cechu ul. Ormiańska 1 w Zamościu.

Konkurs BHP 2019 - plakat

REGULAMIN

Źródło informacji ZRP

Comments are closed.

Skip to content