Rzemieślnicze kwalifikacje zawodowe w CEIDG

Dyplom mistrzowski i świadectwo czeladnicze w CEIDG

Jak informuje Związek Rzemiosła Polskiego od 1 października 2020 rzemieślnicze kwalifikacje zawodowe, będą dostępne w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.  Z wnioskiem o wpis do rejestru mogą wystąpić rzemieślnicy i przedsiębiorcy posiadający już kwalifikacje zawodowe, natomiast  wszystkie osoby prowadzące działalność gospodarczą, które otrzymają świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski po dacie 1 października zostaną obligatoryjnie objęci, tym rozwiązaniem.

Na stronie CEIDG w formularzu danych o przedsiębiorcy będą zamieszczone takie dane, jak:

  • data egzaminu (data wystawienia dyplomu lub świadectwa),
  • nazwa Izby Rzemieślniczej, która wydała dyplom lub świadectwo,
  • tytuł zawodowy: mistrz lub czeladnik,
  • nazwa zawodu,
  • symbol cyfrowy zawodu,
  • data cofnięcia kwalifikacji zawodowych.

W imieniu ZRP zachęcamy wszystkich przedsiębiorców posiadających już kwalifikacje rzemieślnicze do składania wniosków o wpis do CEIDG.

Wniosek o wpis w CEIDG w zakresie posiadanych kwalifikacji zawodowych.

Comments are closed.

Skip to content