Reprezentatywność Związku Rzemiosła Polskiego

Stwierdzenie reprezentatywności ZRP:

W nawiązaniu do pisma Prezesa Związku Rzemiosła Polskiego Jana Gogolewskiego informujemy członków naszego Cechu, że rozpoczęliśmy akcję weryfikacji liczby pracowników zatrudnionych w organizacjach rzemieślniczych.

W związku z powyższym  konieczne jest zebranie danych w postaci wypełnionych oświadczeń o stanie zatrudnienia. Aby usprawnić ten proces prosimy członków naszego Cechu o podjęcie współpracy i sprawne dostarczenie wypełnionych formularzy oświadczeń do biura naszego Cechu, najpóźniej do dnia 5 stycznia 2018.

Prosimy o potraktowanie sprawy jako bardzo istotnej dla całego środowiska rzemieślniczego.

Comments are closed.

Skip to content