Program Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027

28 lipca 2021 w Lublinie odbyła się konferencja otwierająca konsultacje społeczne projektu programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.  Spotkanie z udziałem kierownictwa MEiN ministra  Przemysława Czarnka oraz wiceminister Marzeny Machałek zainicjowało dyskusję na temat założeń nowego unijnego programu dla województwa lubelskiego.

W panelu Infrastruktura społeczna i kapitał ludzki uczestniczyła wiceminister Marzena Machałek. Dyskusja z udziałem Sekretarz Stanu w MEiN toczyła się m.in. wokół wyzwań dla regionu w zakresie edukacji, kształcenia i umiejętności, poprawy jakości i dostępności edukacji na wszystkich jej etapach, podnoszenia poziomu umiejętności i kwalifikacji oraz dostępności form uczenia się przez całe życie.

Ważnym elementem wystąpienia Sekretarz Stanu w MEiN było zwrócenie uwagi na współpracę pracodawców, szkół i uczelni oraz różnych instytucji na szczeblu centralnym i samorządowym w rozwoju kształcenia branżowego.

Program Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 to kluczowy dokument, który określa strategię wykorzystania środków europejskich w województwie lubelskim na najbliższe lata. Celem programu jest wzmocnienie i efektywne wykorzystanie gospodarczych i społecznych potencjałów regionu, sprzyjające rozwojowi ukierunkowanemu na wysoką jakość życia i bezpieczeństwo jego mieszkańców.

Konsultacje społeczne projektu programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 potrwają od 28 lipca do 30 września 2021 r.

Źródło: MEiN

Comments are closed.

Skip to content