Powołania do udziału w pracach Rady Dyrektorów Szkół Zawodowych

W dniu 1 grudnia 2021 w gmachu Ministerstwa Edukacji i Nauki  w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia przedstawicielom pracodawców powołań  do udziału w pracach Rady Dyrektorów Szkół Zawodowych.

Miło nam poinformować, że w gronie osób wyróżnionych znalazł się przedstawiciel naszego Cechu z Zamościa.

Rada Dyrektorów Szkół Zawodowych została ustanowiona  Zarządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 lutego 2021r.

Do zadań Rady należy w szczególności:

  1. Inicjowanie i opiniowanie zmian w kształceniu zawodowym, w tym:

- udział w tworzeniu rozwiązań organizacyjno-prawnych,

- organizowanie wstępnych konsultacji nowych rozwiązań organizacyjno-prawnych w środowisku dyrektorów szkół i pracodawców,

- wspieranie Ministra Edukacji i Nauki oraz kuratorów oświaty w konsultowaniu proponowanych zmian w kształceniu zawodowym;

  1. Organizowanie i wspieranie działań informacyjno-promocyjnych z zakresu kształcenia zawodowego, w szczególności w środowisku pracodawców.

Comments are closed.

Skip to content