Porozumienie w sprawie klasy patronackiej – firma MOMOT

Porozumienie o współpracy w zakresie utworzenia klasy patronackiej.

Informujemy, że w styczniu 2021 zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy członkiem naszego Cechu firmą Mirosław Momot - Warsztat Samochodowy MOMOT Blacharstwo, Mechanika Pojazdowa, Lakiernictwo a Zespołem Szkół Nr 2 im dr. Z. Klukowskiego w Szczebrzeszynie, którego organem prowadzącym jest Powiat Zamojski.

Porozumienie dotyczy objęcia patronatem przez firmę MOMOT  uczniów/młodocianych pracowników Szkoły Branżowej I Stopnia, kształcących się w branży motoryzacyjnej w zawodach: blacharz i lakiernik samochodowy.

Powstanie klasy patronackiej zapewni uczniom/młodocianym pracownikom  możliwość korzystania z najnowocześniejszych maszyn i urządzeń będących na wyposażeniu firmy.

Firma MOMOT realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 - Oś priorytetowa III Konkurencyjność przedsiębiorstw (Działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP).

Oferta edukacyjna dla uczniów szkół podstawowych:

https://www.youtube.com/watch?v=NWT6eJ6nc1w&feature=youtu.be

Comments are closed.

Skip to content