Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021 – 2030

Miło nam poinformować, że nasz Cech w wyniku udziału w ogłoszonych konkursach Rządowego Programu „Polski Inkubator Rzemiosła” otrzymał dotacje w ramach dwóch ścieżek:

1) Rozwój potencjału infrastrukturalnego organizacji rzemieślniczych,

2) Rozwój potencjału organizacyjnego rzemiosła oraz budowanie partnerstw lokalnych.

Instytucją Zarządzającą programem jest Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Głównym celem Programu jest wzmocnienie organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła w zakresie kapitału ludzkiego i społecznego oraz potencjału instytucjonalnego w celu realizacji działań statutowych, w tym dotyczących rozwoju przedsiębiorczości i zawodowego kształcenia dualnego.

Przedmiotem Konkursu jest udzielenie dotacji w celu wsparcia działalności samorządu gospodarczego rzemiosła poprzez rozwój potencjału infrastrukturalnego organizacji rzemieślniczych, rozwój potencjału organizacyjnego rzemiosła oraz partnerstwa lokalne.

W ramach pierwszej ścieżki zostały  sfinansowane zasoby techniczne na potrzeby działalności statutowej organizacji rzemiosła, związanej z administrowaniem przygotowania zawodowego w rzemiośle, realizowanego na zasadach dualnego systemu kształcenia, nadzorem nad jego przebiegiem oraz realizacją egzaminów zawodowych i szkolenia zawodowego osób dorosłych.

Ścieżka druga dotyczy wsparcia organizacyjnego Cechu,  ukierunkowanego na podniesienie efektywności bieżącego funkcjonowania. Ważnym elementem jest  stworzenie strony internetowej w atrakcyjnej wizualnie i funkcjonalnie formie. W ramach zadania przewiduje się również działania  dotyczące skutecznego pozyskiwania funduszy zewnętrznych. Zwieńczeniem działań będzie  utworzenie  partnerstwa lokalnego w ramach współpracy naszego Cechu  z Powiatowym Urzędem Pracy w Zamościu.

Źródło informacji:

https://niw.gov.pl/nasze-programy/polski-inkubator-rzemiosla/

 

„Projekt dofinansowany ze środków Rządowego Programu Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021–2030”

PIR-dlugi-101

Comments are closed.

Skip to content