Partnerstwo w ramach „Polskiego Inkubatora Rzemiosła”

W dniu 4 listopada 2021 w siedzibie Cechu przy ul. Ormiańskiej 1 w Zamościu została zawarta umowa partnerstwa pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy w Zamościu a Cechem Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Zamościu.

Podpisanie umowy zostało poprzedzone szkoleniem z zakresu tematyki „Partnerstwa lokalne na rzecz kształcenia dualnego w rzemiośle”.

Uczestnikami spotkania byli przedstawiciele Powiatowego Urzędu Pracy w Zamościu, Dyrekcja Rzemieślniczej Branżowej Szkoły I stopnia w Zamościu oraz Zarząd i Komisja rewizyjna Cechu.

Ideą utworzenia partnerstwa jest wzmocnienie i rozwój dualnego kształcenia zawodowego realizowanego w zakładach rzemieślniczych zrzeszonych w Cechu dla młodzieży uczącej się zawodu (teoria w szkole a praktyczna nauka zawodu  u pracodawcy w firmie), we wsparciu Powiatowego Urzędu Pracy w Zamościu. Umowa partnerstwa przewiduje realizację wspólnych, innowacyjnych działań w zakresie kształcenia dualnego w rzemiośle oraz skuteczną współpracę w obszarze łagodzenia skutków pandemii Covid – 19 mających wpływ na lokalny rynek pracy. 

Partnerstwo jest kolejnym etapem realizacji Rządowego Programu  „Polski Inkubator Rzemiosła”, w ramach 2 ścieżki „Rozwój potencjału organizacyjnego rzemiosła oraz budowanie partnerstw lokalnych”.

„Projekt dofinansowany ze środków Rządowego Programu Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021–2030”.

https://www.radiozamosc.pl/wiadomosci/17360,laczyc-nauke-z-praca

Foto: źródło własne

Comments are closed.

Skip to content