Organizacja szkoleń w dziedzinie BHP w czasie epidemii.

W związku z pytaniami kierowanymi do biura naszego Cechu w sprawie szkoleń BHP  informujemy, że  w okresie stanu epidemii, w zakresie szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, obowiązują przepisy określone w ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

W myśl przepisów dopuszcza się przeprowadzanie szkoleń wstępnych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w całości za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, z wyjątkiem instruktażu stanowiskowego. Ustawa dopuszcza również przeprowadzanie szkoleń wstępnych (instruktażu ogólnego) w dziedzinie BHP w dotychczasowej formie – stacjonarnie  (np. na sali wykładowej) z zachowaniem reżimu sanitarnego (dystansu, dezynfekcji, zastosowanie środków ochrony osobistej).  Natomiast przeprowadzenie instruktażu stanowiskowego dla pracowników możliwe jest jedynie w niezmienionej, stosowanej dotychczas formie czyli na stanowisku pracy, na którym pracownik jest zatrudniony.

W  przypadku gdy termin przeprowadzenia szkolenia okresowego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy przypada:

1)  w okresie stanu epidemii lub

2) w okresie 30 dni od dnia odwołania stanu epidemii – termin ten wydłuża się do 60 dnia od dnia odwołania stanu epidemii.

Ustawa w chwili obecnej przedłuża okres ważności szkolenia okresowego.  Po odwołaniu stanu epidemii pracodawca będzie miał 60 dni na przeprowadzenie szkoleń okresowych w dziedzinie BHP.

Podsumowując w obecnym czasie stanu epidemii nie ma  możliwości organizowania szkoleń okresowych w dziedzinie BHP.

Źródło: https://www.pip.gov.pl/pl

Comments are closed.

Skip to content