Od 1 czerwca 2020 pracownicy młodociani III klas mogą wznowić praktyczną naukę zawodu

Jak informuje MEN od 1 czerwca 2020 r. ruszają zajęcia praktyczne pracowników młodocianych - uczniów klas III branżowych szkół I stopnia.

Zajęcia będą realizowane po uzyskaniu zgody ucznia, a w przypadku uczniów niepełnoletnich  – po uzyskaniu zgody ich rodzica lub opiekuna prawnego. Powrót uczniów klas III branżowych szkół I stopnia, do zajęć praktycznych  jest bardzo wskazany ze względu na zbliżające się egzaminy czeladnicze i zawodowe.

wznowienie zajęć praktycznych III klas

 

Comments are closed.

Skip to content