UWAGA UCZNIOWIE ! Terminy egzaminów czeladniczo–mistrzowskich

Letnia sesja egzaminacyjna 2017 - Cech Zamość

Prosimy uczniów kończących przygotowanie zawodowe o zapoznanie się z poniższą organizacją egzaminów czeladniczych

  • Branża metalowa: operator obrabiarek skrawających, ślusarz

Etap teoretyczny w dniu 18 sierpnia 2017 r.  godz. 10:00 SIP-MOT ul. Młyńska 27 22-400 Zamość

  • Branża spożywcza: cukiernik, piekarz

Etap praktyczny i teoretyczny w dniu 22 sierpnia 2017 r. godz. 8:00 (dla Piekarzy - Piekarnia Kucharscy s.c. ul. Piłsudskiego 29 w Zamościu, dla Cukierników - wyznaczone zakłady cukiernicze).

Etap teoretyczny rozpocznie się po zakończeniu etapu praktycznego około godz. 11:00  sala szkoleniowa Cechu ul. Ormiańska 1 w Zamościu (przystępują wszyscy uczniowie z branży)

  • Branża fryzjerska: fryzjer

Etap praktyczny i teoretyczny w dniu 24 sierpnia 2017 r. godz. 9:00 sala szkoleniowa Cechu Ormiańska 1 w Zamościu (przystępują wszyscy uczniowie z branży)

  • Branża motoryzacyjna i elektryczna: mechanik pojazdów samochodowych, blacharz samochodowy, lakiernik, elektromechanik pojazdów samochodowych, elektryk

Etap teoretyczny - końcowy egzaminu odbędzie się w dniu 28 sierpnia 2017 r. godz. 10:00 sala szkoleniowa Cechu ul. Ormiańska 1 w Zamościu (przystępują wszyscy uczniowie z branży)

  • Branża kuchmistrzowska: kucharz

Etap praktyczny i teoretyczny w dniu 30 sierpnia 2017 r. godz. 8:00 (wyznaczone zakłady gastronomiczne)

Etap teoretyczny rozpocznie się po zakończeniu etapu praktycznego około godz. 11:00  sala szkoleniowa Cechu ul. Ormiańska 1 w Zamościu (przystępują wszyscy uczniowie z branży)

  • Branża budowlana: murarz – tynkarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, dekarz

Etap teoretyczny - końcowy w dniu 31 sierpnia 2017 r. godz. 10:00 sala szkoleniowa Cechu ul. Ormiańska 1 w Zamościu (przystępują wszyscy uczniowie z branży)

O zmianach w powyższym harmonogramie będziemy na bieżąco informować.

Uwaga!

Uczniowie, którzy dotychczas nie odebrali banków pytań do egzaminu w danym zawodzie, proszeni są o skontaktowanie się z biurem naszego Cechu.

Do etapu teoretycznego przystąpią uczniowie posiadający: dowód osobisty, długopis i kalkulator.

Do etapu praktycznego uczniowie przystępują z dowodem osobistym, w pełnym wyposażeniu: odzież robocza, narzędzia pracy, przydzielone środki ochrony indywidualnej.

Szczegóły dotyczące powyższych informacji można uzyskać osobiście w siedzibie naszego Cechu lub pod nr tel. 84 638 44 56.

Wszystkim zdającym życzymy powodzenia na egzaminach i trzymamy kciuki !!!

Comments are closed.

Skip to content