Szkolenie okresowe dla pracodawców i osób kierujących pracownikami

Centrum Kształcenia Zawodowego Cechu Rzemiosł Różnych

i Przedsiębiorczości w Zamościu

zaprasza wszystkich pracodawców i osoby kierujące pracownikami w firmach

do udziału w szkoleniu.

Szkolenie skierowane jest głównie do:

  • pracodawców,
  • osób kierujących pracownikami /prezesów, dyrektorów i kierowników komórek organizacyjnych/,
  • instruktorów praktycznej nauki zawodu, majstrów, brygadzistów,
  • i innych.

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności

w dziedzinie bhp w łącznym wymiarze – 16 godz.

Szkolenie zostanie zorganizowane w formie samokształcenia kierowanego.

Uczestnikom zapewniamy:

  • przydatne materiały szkoleniowe,
  • doświadczonych wykładowców i instruktorów,
  • aktywne prowadzenie zajęć w formie zdalnej i stacjonarnej.

Planowane przeprowadzenie szkolenia w terminie: 12-20 października 2020.

Po pozytywnym zakończeniu szkolenia uczestnik otrzyma:

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w dziedzinie

bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

Zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

jest ważne 5 lat od daty wystawienia.

 

Szczegóły organizacyjne pod nr  tel. 846384456, kom. 696142013

lub osobiście w biurze Cechu  przy ul. Ormiańskiej 1 w Zamościu

e-mail: cechzamosc@interia.pl   www.cechzamosc.pl

 

Załącznik:

druk zlecenia bhp okr pracodawcy

 

Comments are closed.

Skip to content