Szkolenie okresowe bhp dla pracodawców i osób kierujących pracownikami

Bhp dla pracodawców i osób kierujących pracownikami

Zapraszamy pracodawców i osoby kierujące pracownikami do wzięcia udziału w organizowanym szkoleniu w pierwszej połowie czerwca 2018 r.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami  zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w dziedzinie bhp pracodawców  jest ważne na okres 5 lat.  Prosimy naszych członków Cechu o sprawdzenie aktualności posiadanych zaświadczeń. W przypadku upływu terminu ważności dokumentu lub braku  wymaganego szkolenia prosimy o kontakt z biurem naszego Cechu tel. 84 638 44 56, kom. 796766336  lub osobiście ul. Ormiańska 1.

Szkolenie zostanie zorganizowane w formie samokształcenia kierowanego/seminarium na podstawie opracowanego szczegółowego programu szkolenia.

Przewidywany koszt uczestnictwa dla pracodawcy/członka Cechu 100 zł/os - przy grupie co najmniej 10 osób.

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy celem organizowanego szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

  1. Oceny zagrożeń występujących w procesach pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,
  2. Kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
  3. Ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą.

Zapraszamy do kontaktu z biurem naszego Cechu również przez e-mail: cechzamosc@interia.pl

Comments are closed.

Skip to content