Model kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy.

W imieniu Organizatora informujemy:

MDDP spółka akcyjna Akademia Biznesu Sp. k. wspólnie z Krajową Izbą Gospodarczą realizuje na zlecenie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych usługi kompleksowej rehabilitacji w ramach projektu pn: „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy” nr POWR.02.06.00-0000057/17.

Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji, ułatwiającej osobom niepełnosprawnym podejmowanie aktywności społecznej, zawodowej oraz zatrudnienie/powrót na otwartym rynku pracy. Rehabilitacja kompleksowa prowadzona w ramach przyjętego modelu obejmuje szerokie wsparcie w powrocie do zdrowia, uzyskanie kompetencji społecznych i kwalifikacji zawodowych.

W dniu 4 lutego 2021 odbędzie się spotkanie informacyjne on- line.

Zapraszamy do udziału w spotkaniu wszystkich zainteresowanych w tym osoby chcące wziąć udział w projekcie oraz osoby na co dzień pracujące z osobami z niepełnosprawnościami.

Spotkanie odbędzie się w dwóch blokach godzinowych:

  1. 04.02.2021 - 10:00-12:30

https://go.mywebinar.com/vgen-hkmj-lxvt-thgq

  1. 04.02.2021 - 14:00-16:30

https://go.mywebinar.com/vzsp-brhg-mzfd-exsn

W załączeniu niniejszej wiadomości przesyłamy informację graficzną o spotkaniu online, program spotkania oraz plik zawierający szczegółowe informacje o projekcie.

informacja graficzna

o projekcie

program webinaru

Zachęcamy do zapoznania z informacjami o projekcie.

Comments are closed.

Skip to content