Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu wrzesień – październik 2017

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Zamościu zaprasza do udziału w kursie osoby zainteresowane uzyskaniem kwalifikacji pedagogicznych

Celem kursu jest przygotowanie pracowników,  pracodawców oraz osób prowadzących indywidualne gospodarstwa rolne do prowadzenia procesu praktycznej nauki zawodu uczniów i pracowników młodocianych.

Zapewniamy:

  • Przydatne materiały szkoleniowe,
  • Doświadczonych wykładowców,
  • Aktywne prowadzenie zajęć,
  • Poczęstunek.

Planowane przeprowadzenie kursu w miesiącach: wrzesień - październik 2017.

Koszt od uczestnika 650,00 zł brutto /dla grup zorganizowanych koszt ustalany indywidualnie/.

Po pozytywnym zakończeniu kursu  uczestnik otrzyma:

Zaświadczenie o ukończeniu kursu potwierdzające kwalifikacje pedagogiczne instruktora praktycznej nauki zawodu.

Szczegóły dotyczące kursu pod nr  tel. 84/638 44 56, kom. 796766336 lub osobiście Biuro Cechu  ul. Ormiańska 1 w Zamościu

e-mail: cechzamosc@interia.pl  www.cechzamosc.pl

Zachęcamy do kontaktu i wzięcia udziału w kursie !!!

Programu kursu został zatwierdzony przez Lubelskiego Kuratora Oświaty decyzją nr WKZ.5633.6.2017.SP

 

Comments are closed.

Skip to content