Kurs pedagogiczny dla instruktorów maj – czerwiec 2019

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu maj-czerwiec 2019

Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego Cechu Rzemiosł Różnych
i Przedsiębiorczości w Zamościu
zaprasza do udziału w kursie osoby zainteresowane uzyskaniem kwalifikacji pedagogicznych.
Celem kursu jest przygotowanie pracowników, pracodawców lub osób prowadzących indywidualne gospodarstwa rolne do prowadzenia procesu praktycznej nauki zawodu pracowników młodocianych lub uczniów.

Uczestnikom zapewniamy:

  • Przydatne materiały szkoleniowe,
  • Doświadczonych wykładowców,
  • Aktywne prowadzenie zajęć,
  • Poczęstunek.

Planowane przeprowadzenie kursu w terminie: maj – czerwiec 2019.
Koszt od uczestnika 700 zł brutto - możliwość zrefundowania kwoty w ramach środków z KFS.
/dla grup zorganizowanych koszt ustalany jest indywidualnie/.
Po pozytywnym zakończeniu kursu uczestnik otrzyma:
Zaświadczenie o ukończeniu kursu potwierdzające kwalifikacje pedagogiczne instruktora praktycznej nauki zawodu.
Programu kursu został zatwierdzony przez Lubelskiego Kuratora Oświaty.

Szczegóły pod nr tel. 84/638 44 56, kom. 696142013 lub osobiście w biurze Cechu
przy ul. Ormiańskiej 1 w Zamościu
e-mail: cechzamosc@interia.pl www.cechzamosc.pl

Zachęcamy do wzięcia udziału w kursie i nabycia kwalifikacji pedagogicznych !!!

Comments are closed.

Skip to content