Walne Zgromadzenie Członków Cechu w Zamościu

W dniu 15 czerwca 2016 r. w sali konferencyjnej naszego Cechu przy ul. Ormiańskiej 1,  odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Zamościu.

 

W tym roku zebranie rzemieślników miało charakter sprawozdawczy. Udział w nim wzięli członkowie naszego Cechu - rzemieślnicy reprezentujący różne branże. Wśród gości zaproszonych obecni byli Pan Zbigniew Marchwiak Prezes Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie, Ks. Julian Brzezicki Duszpasterz Rzemieślników Diecezji Zamojsko – Lubaczowskiej oraz Pani Krystyna Dycha Kierownik biura Cechu w Biłgoraju.

Zebranie rozpoczęła Pani Jadwiga Skrzypczuk Starszy Cechu, która serdecznie przywitała  wszystkich obecnych. Po krótkim wprowadzeniu przystąpiono do realizacji  porządku obrad. W dyskusji, którą podjęto po wyczerpaniu porządku obrad dominował temat  roli i znaczenia zakładów rzemieślniczych dla gospodarki naszego kraju. Głos zajęli goście zaproszeni, którzy w swoich wypowiedziach zwrócili szczególną uwagę na potrzebę dialogu i szukania wspólnych dla wszystkich korzystnych rozwiązań.

Po zakończeniu obrad uczestnicy udali się na wspólny poczęstunek do Zakładu Gastronomicznego „ASIA” Zofia Kiełbasa ul. Staszica 6 w Zamościu.

Foto: Cech Zamość

Comments are closed.

Skip to content