Dzień Mistrza Szkolącego – 15 X 2016 r. Gościniec Magnat

Dzień Mistrza Szkolącego - 15 października 2016 r.  Gościniec Magnat

Już po raz kolejny Pracodawcy - Mistrzowie Szkolący, Nauczyciele i Sympatycy Rzemiosła  spotkali się na wspólnej uroczystości,  świętując Dzień Mistrza Szkolącego połączony z Dniem Edukacji Narodowej.

W spotkaniu obok grona Rzemieślników z naszego Cechu, Nauczycieli Szkoły uczestniczyli również goście  zaproszeni: Duszpasterz Rzemieślników Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej Ks. Julian Brzezicki, Prezes Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie Pan Zbigniew Marchwiak wraz z małżonką oraz grupa Rzemieślników z zaprzyjaźnionego Cechu Hrubieszów na czele z Podstarszym Cechu Panem Piotrem Szkalejem.

Uczestnicy spotkania wymienili poglądy na temat przyszłości edukacji zawodowej w systemie rzemieślniczym. Wspólnie zastanawiali się nad podniesieniem jakości kształcenia i potwierdzania kwalifikacji zawodowych w rzemiośle. Po części oficjalnej spotkania odbyła się integracyjna zabawa.

Spotkanie odbyło się w Gościńcu MAGNAT Kalinowice 187, na zaproszenie i dzięki uprzejmości Pana Józefa Demendeckiego - właściciela.

Foto Cech Zamość:

 

 

 

Comments are closed.

Skip to content