Zmiany w naborze wniosków o dotację dla mikro i małych przedsiębiorstw

Jak informuje Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu z dniem 1 marca 2021r. nastąpiły zmiany w naborze wniosków o dotację dla mikro i małych przedsiębiorstw. Wysokość wsparcia wynosi do 5 000,00 zł.

Uwaga!  Wnioski mogą być składane tylko w formie elektronicznej  za pomocą wskazanego serwisu. Nie ma możliwości złożenia wniosku w wersji papierowej osobiście w siedzibie urzędu lub poprzez wrzucenie do tzw. skrzyni wrzutowej na dokumenty.

W związku z powyższym prosimy pracodawców o bezpośredni kontakt z biurem naszego Cechu w celu pomocy przy składaniu wniosków.

Pracodawcy, którzy nie posiadają profilu zaufanego ePUAP  mogą skorzystać z naszego biura i uzyskać wymagany  profil (PZ).

Pełna treść informacji:

www.praca.gov.pl

Comments are closed.

Skip to content