Zgłoszenie zawarcia umowy z pracownikiem młodocianym

W związku z zawarciem umów o pracę w celu przygotowania zawodowego z pracownikami młodocianymi od dnia  1 września 2016 r.  przypominamy wszystkim Pracodawcom o obowiązku skutecznego zawiadomienia  /przez wysłanie zgłoszenia zawarcia umowy/ Wójta, Burmistrza, Prezydenta Miasta ze względu na miejsce zamieszkania pracownika młodocianego.

Comments are closed.

Skip to content