Zaniechanie poboru podatku od dochodów z umorzonych subwencji PFR

Jak informuje Ministerstwo Finansów  przedsiębiorcy i pozostali beneficjenci wsparcia w ramach Tarczy 1.0 oraz Tarczy 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju,  dla których wartość umorzonych zobowiązań z tytułu subwencji stanowi co do zasady przychód podatkowy  skorzystają z braku poboru podatku.

Zaniechanie poboru podatku będzie miało zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych przez beneficjentów wsparcia począwszy od 1 czerwca 2021 r. do 31 grudnia 2022 r.

Wydatki pokryte środkami z subwencji podlegać mogą zaliczeniu do podatkowych kosztów uzyskania przychodów na zasadach ogólnych także w okoliczności zaniechania poboru podatku od dochodów z umorzonej subwencji.

 

Informacja:

https://www.gov.pl/web/finanse/rozporzadzenie-w-sprawie-braku-pit-i-cit-od-tarczy-finansowej-podpisane-przez-ministra

Comments are closed.

Skip to content