XVIII edycja Konkursu wiedzy o zasadach bhp dla uczniów rzemiosła „Bezpiecznie od startu”.

Eliminacje w Cechu

Informujemy o zbliżającej się XVIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy dla uczniów z zakładów rzemieślniczych „Bezpiecznie od startu”.

Celem Konkursu jest popularyzowanie wiedzy z zakresu podstawowych przepisów prawnej ochrony pracy oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy wśród uczniów nauki zawodu w rzemiośle. Tematyka Konkursu obejmuje problematykę prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy przewidzianej w podstawie programowej kształcenia w danym zawodzie, a także zakres szkolenia z zakresu prawa pracy, technicznego bezpieczeństwa pracy, ergonomii, psychologii pracy, ppoż. oraz zasad udzielania pierwszej pomocy.

Konkurs, jak co roku odbywa się pod patronatem Głównego Inspektora Pracy oraz Prezesa Związku Rzemiosła Polskiego.

Organizatorami na etapie regionalnym, który odbędzie się w Izbie RiP w Lublinie 24 kwietnia 2018 są: Izby rzemieślnicze, zrzeszone w nich Cechy rzemiosł, Okręgowe Inspektoraty Pracy przy współpracy Kuratorium Oświaty oraz szkół zawodowych.

Organizatorami na etapie ogólnokrajowym, który odbędzie się w ZRP w Warszawie 23 maja 2018 są: Związek Rzemiosła Polskiego oraz Państwowa Inspekcja Pracy przy współpracy Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Centralnego Instytutu Ochrony Pracy PIB.

Zapraszamy uczniów rzemieślniczej nauki zawodu do wzięcia udziału w eliminacjach, które przeprowadzimy w naszym Cechu do 12 kwietnia 2018 /szczegóły zostaną ustalone wspólnie ze Szkołami w terminie późniejszym/.

bank pytań prawo pracy

bank pytań bhp

 

Comments are closed.

Skip to content