Uwaga pracodawcy ważne terminy!

Ważne terminy:

Dofinansowanie kosztów kształcenia!

Informujemy, że ostateczny termin na złożenie wniosku o dofinansowanie kosztów kształcenia wynosi 3 miesiące od dnia zdania egzaminu wskazanego na świadectwie czeladniczym. Letnia sesja egzaminacyjna 2017 dotyczy 1 września, a więc wskazany  termin upływa z końcem listopada. Przekroczenie tego terminu spowoduje bezpowrotną utratę przysługującego pracodawcy dofinansowania.

UWAGA PRACODAWCY- refundacja!

Przypominamy Państwu , że ostateczny termin na złożenie wniosku o zawarcie umowy o tzw. refundację upływa 15 listopada 2017 r. W związku z tym wszyscy pracodawcy, którzy zawarli umowy o pracę z pracownikami młodocianymi w roku szkolnym 2017/2018 zobowiązani są do złożenia wniosku celem otrzymania umowy o tzw. refundację. Informujemy, że biuro naszego Cechu przygotowuje wnioski dla członków zainteresowanych pomocą w tym zakresie.

W związku z powyższym, prosimy wszystkich pracodawców - członków naszego Cechu o weryfikację dokumentów, a w razie niejasności o kontakt z biurem naszego Cechu tel. 84 638 44 56 lub 796 766 336.

Comments are closed.

Skip to content