Tarcza 9.0 dla branży fryzjersko-kosmetycznej

Informujemy, że są już znane warunki przyznawania wsparcia dla branż szczególnie poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19, w ramach tzw. Tarczy 9.0  między innymi dla salonów/zakładów fryzjerskich i kosmetycznych.

Dostępne są cztery (4) instrumenty pomocy:

  • zwolnienie ze składek ZUS  za określone miesiące – płatnicy składek nie muszą opłacać składek ubezpieczeniowych za siebie oraz za zatrudnionych ubezpieczonych, jeżeli byli zgłoszeni jako płatnik składek przed 1 listopada 2020 r., w przypadku ich opłacenia, składki będą im zwrócone; wnioski będzie można składać do 30 czerwca 2021 r.,
  • dopłatę 2 tys. zł do wynagrodzeń pracowników – świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych; po zawarciu umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy dofinansowanie przysługuje pracodawcy przez 3 miesiące i obejmuje zarówno zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, jak i zlecenia, od którego odprowadzane są składki ZUS; wnioski o przyznanie dopłaty do wynagrodzeń będzie można składać do 30 czerwca 2021 r.,
  • świadczenie postojowe dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – świadczenie wynosi każdorazowo 2080 zł, w zależności od kodu PKD jest przyznawane jeden lub więcej razy,
  • dotację do 5 tys. zł – mikro- i mali przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dotacje na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności; w zależności od kodu PKD, którym oznaczony jest rodzaj przeważającej działalności gospodarczej, firmy mogą otrzymać dotację nawet kilkukrotnie; wnioski o dotację będzie można składać do 31 sierpnia 2021 r.

Warunki przyznania pomocy:

Wnioski mogą składać przedsiębiorcy, którzy prowadzili działalność gospodarczą na dzień 31 marca 2021 w odpowiednich kodach PKD np. 96.02.Z Fryzjerstwo i pozostałe usługi kosmetyczne.

Bardzo ważne!!!

Aby otrzymać wsparcie należy wykazać 40 proc. spadek przychodów – chodzi o przychód z działalności gospodarczej uzyskany – w zależności od instrumentu - w jednym z trzech, z dwóch lub w miesiącu  poprzedzających miesiąc złożenia wniosku w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego, a także w lutym 2020 r. lub we wrześniu 2020 r.

O wsparcie będzie można ubiegać się od 26 kwietnia 2021 i będzie ono wypłacane za marzec i kwiecień 2021, natomiast świadczenie postojowe i zwolnienie ze składek ZUS będzie obowiązywać od 4 maja 2021 r.

Informujemy, że biuro naszego Cechu w imieniu członków składa niezbędną dokumentację w ramach dostępnych instrumentów pomocy.

Comments are closed.

Skip to content