POSTAW NA BHP – przewiduj, przygotuj się i reaguj na kryzysy!!!

W roku 2021 pod hasłem „Przewiduj, przygotuj się i reaguj na kryzysy – POSTAW NA BHP” obchodzony jest Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy.

28 kwietnia br. obchodzimy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy, który został ustanowiony przez Międzynarodową Organizację Pracy (MOP). Jego celem jest zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo w pracy oraz zachęcenie pracodawców i pracowników do podejmowania działań ograniczających zagrożenia w miejscu pracy i przyczyniających się do zmniejszenia liczby wypadków przy pracy i chorób zawodowych na całym świecie.

Tegoroczne obchody Dnia Bezpieczeństwa skupiają się na budowaniu niezawodnych i odpornych systemów zarządzania sprawami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy. Pandemia COVID-19 wywarła ogromny wpływ na niemal każdy aspekt świata pracy. Doświadczyliśmy zagrożenia zakażenia się wirusem, okresowego zamknięcia różnych gałęzi gospodarki oraz szkół, ograniczenia mobilności (w tym podróży lotniczych), a także wpływu na globalne łańcuchy dostaw.  Doświadczenia te powinny pomóc wdrożyć w zakładach pracy działania wpływające na poprawę zarządzania bezpieczeństwem pracy i efektywniejszą ochronę zdrowia pracowników, a także skuteczniejszą i szybszą reakcję na niespodziewane i trudne sytuacje w przyszłości. Powinny też przyczynić się do zapewnienia ciągłości biznesowej przedsiębiorstw oraz wspomagać odbudowanie zasobów po wyjściu z kryzysu i sprostanie nieprzewidzianym wyzwaniom oraz ewentualnym, nowym kryzysom.

Obecny kryzys pokazał, że systemy zarządzania mają kluczowe znaczenie w procesie reagowania kryzysowego i ochrony zdrowia publicznego, zarówno na poziomie krajowym, jak i na poziomie przedsiębiorstw.

Źródło:

www.gov.pl

Comments are closed.

Skip to content