Od 26 kwietnia 2021 wszyscy młodociani wracają na zajęcia praktyczne do pracodawców

Jak informuje Ministerstwo Edukacji i Nauki uczniowie wszystkich klas branżowych szkół I stopnia, będący młodocianymi pracownikami od 26 kwietnia 2021 realizują zajęcia praktyczne u pracodawców w pełnym wymiarze godzin.

Zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu prowadzone są stacjonarnie w wyznaczone dni tygodnia u pracodawców o ile w zakładzie pracy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu uczniów/młodocianych.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Comments are closed.

Skip to content