Nowe stawki VAT od 1 lipca 2020

W związku z nowelizacją ustawy o VAT nastąpiła zmiana klasyfikacji towarów i usług na potrzeby VAT.

Zrezygnowano ze stosowania Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2008) na rzecz aktualnej (obowiązującej od 1 kwietnia 2020 r.) Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2015) w zakresie usług oraz Nomenklatury scalonej (CN) w zakresie towarów - nomenklatura scalona (ang. Combined Nomenclature, CN) to usystematyzowany spis towarów, który umożliwia sklasyfikowanie towarów dla potrzeb obrotu międzynarodowego, statystyk handlu zagranicznego Unii Europejskiej oraz obrotu wewnątrzwspólnotowego.

Nowa matryca stawek VAT wejdzie w życie 1 lipca 2020. Ustawa z 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1751) określa nowy zakres stosowania obniżonych stawek VAT w wysokości 8% i 5%.

Zmiana ma na celu uproszczenie, zapewnienie przejrzystości i przyjazności w stosowaniu przepisów dotyczących stosowania stawek VAT, poprzez objęcie jedną stawką w jak największym stopniu całych grup towarowych (działów CN).

W celu ułatwienia podatnikom stosowania nowych przepisów dotyczących stawek VAT wprowadzono wiążącą informację stawkową, która ma ułatwić dobór odpowiednich stawek. Wiążąca informacja  stawkowa,  zwana  „WIS”,  jest  decyzją wydawaną  na  potrzeby  opodatkowania  podatkiem  dostawy  towarów,  importu towarów, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów albo świadczenia usług.

Zmiany w ustawie o VAT mają na celu ułatwić podatnikom dobór odpowiedniej stawki, uprościć zasady opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Dzięki wprowadzonym zmianom na wybrane produkty należące do tej samej kategorii zostanie nałożona jedna stawka VAT.

WIS

matryca stawek VAT

Comments are closed.

Skip to content