Szkolenie w dziedzinie BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami

Informujemy, że z dniem 10 lipca 2021 r. na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2021 r. (poz. 1262) przywrócono możliwość organizacji  szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

W związku z powyższym zachęcamy Państwa do skorzystania z  oferty udziału w organizowanym szkoleniu i zgłoszeniu uczestnictwa przez wypełnienie i przesłanie  formularza zgłoszeniowego.

Szkolenie okresowe z dziedziny BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami 10-24 sierpnia 2021

Centrum Kształcenia Zawodowego

Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Zamościu

zaprasza wszystkich pracodawców i osoby kierujące pracownikami w firmach

do udziału w szkoleniu.

Szkolenie skierowane jest głównie do:

  • pracodawców,
  • osób kierujących pracownikami /prezesów, dyrektorów i kierowników komórek organizacyjnych/,
  • instruktorów praktycznej nauki zawodu, majstrów, brygadzistów,

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności

w dziedzinie BHP w łącznym wymiarze – 16 godz.

Uczestnikom zapewniamy:

  • przydatne materiały szkoleniowe,
  • doświadczonych wykładowców i instruktorów tematyki BHP,
  • aktywne prowadzenie zajęć i konsultacji.

Planowane przeprowadzenie szkolenia w formie samokształcenia kierowanego

w terminie: 10-24 sierpnia 2021.

Koszt od uczestnika 180 zł brutto

/dla 2 i więcej osób z firmy koszt ustalany jest indywidualnie/.

Po pozytywnym zakończeniu uczestnik otrzyma:

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w dziedzinie

bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy zaświadczenie o ukończeniu szkolenia okresowego

ważne jest przez okres 5 lat od daty wystawienia.

Szczegóły organizacyjne pod nr  tel. 846384456, kom. 796766336, 696142013

lub osobiście w biurze Cechu  przy ul. Ormiańskiej 1 w Zamościu

e-mail: cechzamosc@interia.pl   www.cechzamosc.pl

Zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu BHP i aktualizacji uprawnień !!!

formularz zgloszeniowy z RODO

Comments are closed.

Skip to content