Kurs pedagogiczny instruktorów praktycznej nauki zawodu

Kurs pedagogiczny 10 - 31 sierpnia 2021.

Informujemy o rozpoczęciu naboru osób chętnych do wzięcia udziału w kursie pedagogicznym dla instruktorów praktycznej nauki zawodu.

Prosimy o zapoznanie z załącznikami:

oferta kursu pedagogicznego 10 - 31 sierpnia 2021

formularz zgloszeniowy z RODO

W razie dodatkowych pytań bezpośredni kontakt  tel. kom. 696142013,  796766336  lub 84 6384456,

Zachęcamy wszystkie osoby zainteresowane  nabyciem i potwierdzeniem uprawnień pedagogicznych instruktora praktycznej nauki zawodu do udziału w kursie.

Zdobyte uprawnienia są niezbędne do prowadzenia procesu praktycznego przygotowania zawodowego pracowników młodocianych/uczniów na stanowiskach pracy w firmach.

Comments are closed.

Skip to content