Kurs pedagogiczny instruktorów praktycznej nauki zawodu

Zapraszamy do udziału w kursie i uzyskania kwalifikacji pedagogicznych instruktora praktycznej nauki zawodu. Rozpoczynamy już 20 marca 2023. Szczegóły ogłoszenia poniżej.

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu od 20 marca 2023

Centrum Kształcenia Zawodowego Cechu Rzemiosł Różnych
i Przedsiębiorczości w Zamościu
zaprasza osoby zainteresowane uzyskaniem kwalifikacji pedagogicznych
do udziału w kursie.
Celem kursu jest nabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności dydaktycznych
z zakresu pedagogiki, psychologii i metodyki w łącznym wymiarze – 48 godz.
Nabyte uprawnienia pedagogiczne są wymagane do prowadzenia
praktycznej nauki zawodu w formie zajęć praktycznych i praktyk zawodowych uczniów i pracowników młodocianych w zakładach pracy.


Uczestnikom zapewniamy:
przydatne materiały szkoleniowe,
doświadczonych wykładowców,
aktywne prowadzenie zajęć,
poczęstunek.


Planowane przeprowadzenie kursu pedagogicznego w okresie:
20 marca – 15 kwietnia 2023
Zajęcia dostosowane do możliwości uczestników grupy.


Koszt od uczestnika 850 zł brutto - możliwość zrefundowania kwoty w ramach środków z KFS
Po pozytywnym zakończeniu kursu uczestnik otrzyma:
Zaświadczenie o ukończeniu kursu instruktorów praktycznej nauki zawodu.
Programu kursu został zatwierdzony przez Lubelskiego Kuratora Oświaty
decyzją nr DZ.5633.2.2020.AŚ z dnia 15 czerwca 2020.


Szczegóły organizacyjne pod nr tel. 846384456, kom. 796766336
lub osobiście w biurze Cechu przy ul. Ormiańskiej 1 w Zamościu
www.cechzamosc.pl e-mail: cechzamosc@interia.pl

Comments are closed.

Skip to content