Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zwodu

Centrum Kształcenia Zawodowego Cechu Rzemiosł Różnych

i Przedsiębiorczości w Zamościu

zaprasza osoby zainteresowane uzyskaniem kwalifikacji pedagogicznych

do udziału w kursie.

 

Celem kursu jest nabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności dydaktycznych

z zakresu pedagogiki, psychologii i metodyki w łącznym wymiarze – 48 godz.

 

Nabyte uprawnienia pedagogiczne są wymagane do praktycznego szkolenia pracowników młodocianych i uczniów w zakładach pracy.

 

Uczestnikom zapewniamy:

  • przydatne materiały szkoleniowe,
  • doświadczonych wykładowców,
  • aktywne prowadzenie zajęć,
  • poczęstunek.

 

Planowane przeprowadzenie kursu pedagogicznego w terminie: lipiec 2020.

Zajęcia dostosowane  do możliwości uczestników grupy.

 

Koszt od uczestnika 550 zł brutto - możliwość zrefundowania kwoty w ramach środków z KFS

/dla 2 i więcej osób z firmy koszt ustalany jest  indywidualnie/.

 

Po pozytywnym zakończeniu kursu  uczestnik otrzyma:

Zaświadczenie o ukończeniu kursu dla instruktorów praktycznej nauki zawodu.

Programu kursu został zatwierdzony przez Lubelskiego Kuratora Oświaty

nr DZ.5633.2.2020.AŚ z dnia 15 czerwca 2020.

 

 

Zachęcamy Państwa do wypełnienia i przesłania załączonego formularza zgłoszeniowego.

formularz zgloszeniowy

klauzula informacyjna

Szczegóły organizacyjne pod nr  tel. 846384456, kom. 696142013

lub osobiście w biurze Cechu  przy ul. Ormiańskiej 1 w Zamościu

e-mail: cechzamosc@interia.pl   www.cechzamosc.pl

 

Comments are closed.

Skip to content