Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

kursDlaInstruktorow

Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego Cechu Rzemiosł Różnych

i Przedsiębiorczości w Zamościu

zaprasza

wszystkie osoby zainteresowane uzyskaniem kwalifikacji pedagogicznych

na kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu.

Celem kursu jest nabycie uprawnień pedagogicznych instruktora praktycznej nauki zawodu przez osoby posiadające kwalifikacje zawodowe.

Czas trwania kursu obejmuje 70 godzin zajęć z psychologii, pedagogiki i metodyki oraz 10 godzin praktyki metodycznej.

Zajęcia odbywają się w salach szkoleniowych Cechu w Zamościu przy ulicy Ormiańskiej 1 oraz w zakładach pracy, realizujących przygotowanie zawodowe.

Koszt od osoby 650 zł

Uwaga: możliwość zrefundowania całej kwoty kursu w ramach środków z KFS – informacja w biurze Cechu.

Programu kursu został zatwierdzony przez Lubelskiego Kuratora Oświaty

pismem nr DZ.5633.3.2017.BK z dnia 11 grudnia 2017 r.

Szczegóły dotyczące zapisów:

Biuro Cechu  ul. Ormiańska 1 w Zamościu tel./fax 84 638 44 56, kom. 696 142 013

e-mail: cechzamosc@interia.pl

Comments are closed.

Skip to content