II Forum Szkół Rzemiosła

forum-szkol-rzemiosla-w-lutym-w-zwiazku-rzemiosla-polskiego

II Forum Szkół Rzemiosła

W dniu 29 stycznia 2019 r. w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie odbędzie się II Forum Szkół Rzemiosła. Celem wydarzenia jest prezentowanie potencjału szkół prowadzonych przez organizacje rzemiosła, stanowiących klasyczny przykład modelu dualnego kształcenia zawodowego.

W trakcie spotkania zostanie podpisane odnowione porozumienie o współpracy pomiędzy Związkiem Rzemiosła Polskiego i Ministrem Edukacji Narodowej.

Tegoroczne Forum poświęcone będzie przede wszystkim wdrażaniu zmian wynikających z modernizacji systemu kształcenia zawodowego. Szczególną uwagę poświęcimy dualnemu kształceniu zawodowemu, w którym pracodawcy rzemieślnicy, organizacje rzemiosła oraz szkoły i instytucje oświatowe są istotnymi partnerami.

Miniony rok był czasem intensywnych działań związanych z finalizacją zmian prawnych odnoszących się do różnych obszarów działalności szkół zawodowych. W dyskusji z uczestnikami Forum zamierzamy dokonać oceny sposobu ich wdrażania, a także budowania partnerstw służących wzmacnianiu, uatrakcyjnianiu i podnoszeniu poziomu kształcenia zawodowego.

Jako partner społeczny Związek Rzemiosła Polskiego będzie również promować dialog społeczny dyskutując o przyszłości pracy i wyzwaniach dla edukacji w dobie przemian technologicznych.

Źródło informacji: ZRP

II Forum Szkół Rzemiosła

Comments are closed.

Skip to content