Egzaminy Cech Zamość 2019

Informacja dla pracowników młodocianych i pracodawców

Terminy egzaminów czeladniczych Cech Zamość 2019

Dokumenty, które uczeń zobowiązany jest złożyć do biura Cechu przed 31 maja 2019:

  1. Wniosek – druk do pobrania w biurze Cechu,
  2. Jedno zdjęcie o wym. 3,5 x 4,5 cm,
  3. Dowód osobisty do wglądu.

Uczniowie kończący naukę zapoznają się z poniższą organizacją i przebiegiem egzaminów:

Harmonogram egzaminów czeladniczych 2019

Lp. Branża Termin/godzina Ilość Uwagi
1. Gastronomiczna – kucharz Etap praktyczny po zakończeniu zajęć szkolnych czerwiec 2019 od godz. 9:00

Etap teoretyczny 6 sierpnia 2019 od godz. 9:00

 
2. Spożywcza – cukiernik, piekarz Etap praktyczny i etap teoretyczny 7 sierpnia 2019 od godz. 10:00  
3. Budowlana – murarz/tynkarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych Etap praktyczny po zakończeniu zajęć szkolnych czerwiec 2019 od godz. 9:00

Etap teoretyczny 8 sierpnia 2019 od godz. 10:00

 
4. Motoryzacyjna – mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych Etap praktyczny po zakończeniu zajęć szkolnych czerwiec 2019 od godz. 9:00

Etap teoretyczny 12 sierpnia 2019 od godz. 9:00

 
5. Usług osobistych – fryzjer Etap praktyczny i etap teoretyczny 19 sierpnia 2019 od godz. 10:00
6. Drzewna – stolarz Egzamin w Lublinie
7. Mechaniczna – operator obrabiarek skrawających, ślusarz Etap praktyczny  po zakończeniu zajęć szkolnych 28 czerwca 2019 od godz. 10:00

Etap teoretyczny w terminie późniejszym

 

 
Razem:  

 

Dni czerwcowe egzaminów praktycznych zostaną podane w terminie późniejszym.

O zmianach w powyższym harmonogramie będziemy na bieżąco informować.

Uwaga:

Uczniowie, którzy dotychczas nie odebrali banków pytań do egzaminu w danym zawodzie, proszeni są o skontaktowanie się z biurem naszego Cechu.

Do etapu teoretycznego przystąpią uczniowie posiadający:

dowód osobisty, długopis i kalkulator.

Do etapu praktycznego uczniowie przystępują w pełnym wyposażeniu:

odzież robocza, narzędzia pracy, przydzielone środki ochrony indywidualnej.

Szczegóły dotyczące powyższych informacji można uzyskać osobiście w siedzibie naszego Cechu lub pod nr tel. 84 638 44 56.

Wszystkim zdającym życzymy powodzenia na egzaminach i trzymamy kciuki !!!

 

Comments are closed.

Skip to content