Szkolenie z zakresu stosowania rozporządzenia o ochronie danych osobowych tzw. RODO.

Szkolenie RODO

W związku ze zmianą przepisów, dotyczących ochrony, przetwarzania i swobodnego przepływu danych osobowych osób fizycznych zapraszamy rzemieślników, przedsiębiorców oraz osoby odpowiedzialne za przetwarzanie danych osobowych w firmie do udziału w szkoleniu.

Zmiany przepisów, które wejdą w życie  od 25 maja 2018 dotyczą mikro, małych, średnich i dużych firm. Aby przygotować swoją firmę do prawidłowego stosowania przepisów, niezbędne jest posiadanie wiedzy oraz praktycznych /warsztatowych/ umiejętności np. w zakresie uporządkowania posiadanej dokumentacji danych osobowych w firmie w celu dalszego,  właściwego wykonywania określonych prawnie czynności.

W związku z częstymi pytaniami adresowanymi do biura naszego Cechu, w zakresie spełnienia obowiązków ochrony danych osobowych w małych firmach rzemieślniczych, organizujemy warsztatowe szkolenie w szczególności dla naszych rzemieślników, przedsiębiorców oraz osób pełniących funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji ABI oraz  planujących pełnić funkcję Inspektora Ochrony Danych IOD.

Planowany termin szkolenia:  pierwsza połowa kwietnia 2018.

Miejsce: sala Cechu ul. Ormiańska 1 w Zamościu.

Czas szkolenia: jednodniowe - 8 godzinne.

Koszt udziału: szkolenie dofinansowane w zależności od wielkości przedsiębiorstwa wynosi odpowiednio:

 1. Mikroprzedsiębiorstwo - 75% kosztów usługi rozwojowej;
 2. Małe przedsiębiorstwo - 70% kosztów usługi rozwojowej;
 3. Średnie przedsiębiorstwo - 60% kosztów usługi rozwojowej.

Limity ulegają podwyższeniu:

 1. Dla przedsiębiorstw działających w obszarze inteligentnych specjalizacji woj. lubelskiego - do poziomu 80% kosztów usługi rozwojowej;
 2. Dla przedsiębiorstw wysokiego wzrostu - do poziomu 75% kosztów usługi rozwojowej;
 3. Dla usług rozwojowych prowadzących do zdobycia kwalifikacji, w tym walidację - do poziomu 80% kosztów usług rozwojowych.

Celem organizowanego szkolenia jest przede wszystkim: nabycie praktycznych umiejętności prawidłowego gromadzenia, przetwarzania i ochrony danych osobowych w swojej firmie, bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów.

Ramowy program szkolenia:

 1. Wprowadzenie
 2. Źródła prawa
 3. Rys historyczny RODO
 4. Podstawowe definicje
 5. Dane osobowe ( zwykłe/wrażliwe)
 6. Powierzenie/Podpowiedzenie przetwarzania danych osobowych.
 7. Inspektor ochrony danych osobowych ( IOD). Powołanie i funkcjonowanie IOD.
 8. Zbiory danych/ Procesy przetwarzania
 9. Zasady przetwarzania według RODO
 10. Zasady legalnego przetwarzania danych osobowych
 11. Polityka bezpieczeństwa
 12. Zabezpieczenia organizacyjne
 13. Zabezpieczenia techniczne
 14. Zabezpieczenia fizyczne
 15. Polityka bezpieczeństwa
 16. Prawa przysługujące osobom których dane dotyczącą
 17. Prawo do przenoszenia danych
 18. Prawo do bycia zapomnianym
 19. Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych
 20. Akredytacja i certyfikacja według RODO
 21. Kary pieniężne
 22. Przekazywanie danych osobowych do Państw trzecich

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • zdobycie wiedzy z zakresu zasad przetwarzania danych osobowych w firmie,
 • uzyskanie praktycznych umiejętności prawidłowego stosowania zasad przetwarzania danych osobowych na swoim stanowisku pracy,
 • otrzymanie gotowych dokumentów do zastosowania w firmie,
 • certyfikat.

W celu sprawnego przeprowadzenia procesu rekrutacji prosimy o pisemne zgłoszenia przez wypełnienie poniższego formularza najpóźniej do 31 marca 2018. O uczestnictwie w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona.

rodo formularz zgł

Comments are closed.

Skip to content