Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego

Kształcenie ustawiczne:

Na podstawie wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Miasta Zamość przy naszym Cechu funkcjonuje Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego.

Ośrodek prowadzi  kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych:

  1. Kwalifikacyjne kursy zawodowe,
  2. Kursy umiejętności zawodowych,
  3. Kursy kompetencji ogólnych,
  4. Turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników,
  5. Kursy umożliwiające uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

Szczegóły dotyczące w/w rodzajów kształcenia można uzyskać osobiście w biurze naszego Cechu przy ul. Ormiańskiej 1 lub tel. 84 638 44 56.

Najbliższe organizowane kursy:

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu wrzesień – październik 2017

Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Zamościu zaprasza do udziału w kursie osoby zainteresowane uzyskaniem kwalifikacji pedagogicznych.

Celem kursu jest przygotowanie pracowników,  pracodawców oraz osób prowadzących indywidualne gospodarstwa rolne do prowadzenia procesu praktycznej nauki zawodu uczniów i pracowników młodocianych.

Zapewniamy:

  • Przydatne materiały szkoleniowe,
  • Doświadczonych wykładowców,
  • Aktywne prowadzenie zajęć,
  • Poczęstunek.

Planowane przeprowadzenie kursu w miesiącach: wrzesień - październik 2017.

Koszt od uczestnika 650,00 zł brutto /dla grup zorganizowanych koszt ustalany indywidualnie/.

Po pozytywnym zakończeniu kursu  uczestnik otrzyma:

Zaświadczenie o ukończeniu kursu potwierdzające kwalifikacje pedagogiczne instruktora praktycznej nauki zawodu.

Szczegóły dotyczące kursu pod nr  tel. 84/638 44 56, kom. 796766336 lub osobiście Biuro Cechu  ul. Ormiańska 1 w Zamościu

e-mail: cechzamosc@interia.pl  www.cechzamosc.pl

Zapraszamy do wzięcia udziału w kursie !!!

Programu kursu został zatwierdzony przez Lubelskiego Kuratora Oświaty decyzją nr WKZ.5633.6.2017.SP