Informacje dla uczniów

Informacja dla Pracowników młodocianych

Terminy egzaminów czeladniczych Cech Zamość 2019

Dokumenty, które uczeń zobowiązany jest złożyć do biura Cechu przed 31 maja 2019:

  1. Wniosek – druk do pobrania w biurze Cechu,
  2. Jedno zdjęcie o wym. 3,5 x 4,5 cm,
  3. Dowód osobisty do wglądu.

Uczniowie kończący naukę zapoznają się z poniższą organizacją i przebiegiem egzaminów:

Harmonogram egzaminów czeladniczych 2019

Lp. Branża Termin/godzina Ilość Uwagi
1. Gastronomiczna – kucharz Etap praktyczny po zakończeniu zajęć szkolnych czerwiec 2019 od godz. 9:00

Etap teoretyczny 6 sierpnia 2019 od godz. 9:00

 

   
2. Spożywcza – cukiernik, piekarz Etap praktyczny i etap teoretyczny 7 sierpnia 2019 od godz. 10:00

 

   
3. Budowlana – murarz/tynkarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych Etap praktyczny po zakończeniu zajęć szkolnych czerwiec 2019 od godz. 9:00

Etap teoretyczny 8 sierpnia 2019 od godz. 10:00

 

   
4. Motoryzacyjna – mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych Etap praktyczny po zakończeniu zajęć szkolnych czerwiec 2019 od godz. 9:00

Etap teoretyczny 12 sierpnia 2019 od godz. 9:00

 

   
5. Usług osobistych – fryzjer Etap praktyczny i etap teoretyczny 19 sierpnia 2019 od godz. 10:00

 

   
6. Drzewna – stolarz Egzamin w Lublinie

 

   
7. Mechaniczna – operator obrabiarek skrawających, ślusarz Etap praktyczny  po zakończeniu zajęć szkolnych 28 czerwca 2019 od godz. 10:00

Etap teoretyczny w terminie późniejszym

 

 

   

Dni czerwcowe egzaminów praktycznych zostaną podane w terminie późniejszym.

O zmianach w powyższym harmonogramie będziemy na bieżąco informować.

Uwaga:

Uczniowie, którzy dotychczas nie odebrali banków pytań do egzaminu w danym zawodzie, proszeni są o skontaktowanie się z biurem naszego Cechu.

Do etapu teoretycznego przystąpią uczniowie posiadający: dowód osobisty, długopis i kalkulator.

Do etapu praktycznego uczniowie przystępują w pełnym wyposażeniu: odzież robocza, narzędzia pracy, przydzielone środki ochrony indywidualnej.

Szczegóły dotyczące powyższych informacji można uzyskać osobiście w siedzibie naszego Cechu lub pod nr tel. 84 638 44 56.

Wszystkim zdającym życzymy powodzenia na egzaminach i trzymamy kciuki !!!

 

GIMNAZJALISTO

ZADBAJ O SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ - WYBIERZ  NAUKĘ  W  RZEMIOŚLE !!!

Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Zamościu umożliwi Ci kontynuację nauki i pomoże w zdobyciu wymarzonego zawodu.

Jeżeli chcesz szybko zdobyć dobry zawód i po ukończeniu nauki podjąć dobrze płatną pracę to wybierz kształcenie w rzemiośle !!!

Masz do wyboru wiele atrakcyjnych zawodów:

Fryzjer,  Cukiernik,  Piekarz,  Kucharz, Mechanik pojazdów samochodowych, Elektromechanik pojazdów samochodowych, Lakiernik, Blacharz samochodowy, Stolarz, Murarz-Tynkarz, Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, Monter sieci i instalacji sanitarnych, Dekarz,  i wiele innych … (o szczegóły pytaj w biurze Cechu – ul. Ormiańska 1 w Zamościu tel. 84 638 44 56)

JAK TO ZROBIĆ?

Po ukończeniu gimnazjum zapraszamy Cię z rodzicem do biura naszego Cechu, gdzie nastąpi ustalenie miejsca odbywania przygotowania zawodowego i podpisanie umowy o pracę z Pracodawcą (Rzemieślnikiem) tzw. Praktyczna nauka zawodu.

Następnie zostaniesz skierowany na dokształcanie  teoretyczne do  Branżowej Szkoły lub na kurs dokształcający /w zależności co wybierzesz/.

Po zakończeniu nauki przystąpisz do EGZAMINU CZELADNICZEGO i otrzymasz świadectwo ukończenia  Szkoły oraz tytuł zawodowy „CZELADNIK” (z suplementem do dyplomu tzw. Europassem),  uznawany przez pracodawców na krajowym rynku pracy  jak i  w innych  Państwach Unii Europejskiej.

KORZYŚCI Z NAUCZANIA  PRAKTYCZNEGO W RZEMIOŚLE (U PRACODAWCY):

  • nauczanie praktyczne uwzględnia Twoje możliwości, uzdolnienia i cechy osobowości;
  • uczysz się zawodu w warunkach rzeczywistej pracy, w otoczeniu doświadczonych pracowników;
  • praca wykonywana jest w małym zespole;
  • możliwość dokonywania samooceny efektów nauki;
  • poznajesz  nowych ludzi, nowe maszyn, urządzeń oraz technologię wprowadzaną przez pracodawcę - właściciela;
  • poznajesz rzeczywiste warunki funkcjonowania firmy, relacje klient-wykonawca usługi, czyli nabywasz wiedzę na temat prowadzenia w przyszłości własnej firmy;
  • dodatkowo – w ramach praktycznej nauki zawodu otrzymujesz wynagrodzenie za pracę;

JUŻ DZIŚ ZGŁOŚ SIĘ, ZADZWOŃ, ZAPYTAJ !!!

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:

Biuro Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Zamościu (Starówka Zamojska)
ul. Ormiańska 1  22-400 Zamość
tel./fax 84 638 44 56

e-mail: cechzamosc@interia.pl
www.cechzamosc.pl