Kategoria: Aktualności

Projekt pilotażowy dla PFRON

W związku z realizacją projektu „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”, mającego na celu prezentację modelu kompleksowej rehabilitacji i zagadnień związanych z zatrudnianiem osób - uczestników projektu zachęcamy Pracodawców - Członków naszego Cechu do wzięcia udziału w spotkaniu upowszechniającym działania projektu. Celem spotkania jest ukazanie korzyści, które dotyczą…
Czytaj więcej

Rzemieślnicze kwalifikacje zawodowe w CEIDG

Dyplom mistrzowski i świadectwo czeladnicze w CEIDG Jak informuje Związek Rzemiosła Polskiego od 1 października 2020 rzemieślnicze kwalifikacje zawodowe, będą dostępne w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.  Z wnioskiem o wpis do rejestru mogą wystąpić rzemieślnicy i przedsiębiorcy posiadający już kwalifikacje zawodowe, natomiast  wszystkie osoby prowadzące działalność gospodarczą, które otrzymają świadectwo czeladnicze lub…
Czytaj więcej

Szkolenie okresowe dla pracodawców i osób kierujących pracownikami

Centrum Kształcenia Zawodowego Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Zamościu zaprasza wszystkich pracodawców i osoby kierujące pracownikami w firmach do udziału w szkoleniu. Szkolenie skierowane jest głównie do: pracodawców, osób kierujących pracownikami /prezesów, dyrektorów i kierowników komórek organizacyjnych/, instruktorów praktycznej nauki zawodu, majstrów, brygadzistów, i innych. Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności…
Czytaj więcej