Kategoria: Aktualne szkolenia i kursy

Projekt pilotażowy dla PFRON

W związku z realizacją projektu „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”, mającego na celu prezentację modelu kompleksowej rehabilitacji i zagadnień związanych z zatrudnianiem osób - uczestników projektu zachęcamy Pracodawców - Członków naszego Cechu do wzięcia udziału w spotkaniu upowszechniającym działania projektu. Celem spotkania jest ukazanie korzyści, które dotyczą…
Czytaj więcej

Szkolenie okresowe dla pracodawców i osób kierujących pracownikami

Centrum Kształcenia Zawodowego Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Zamościu zaprasza wszystkich pracodawców i osoby kierujące pracownikami w firmach do udziału w szkoleniu. Szkolenie skierowane jest głównie do: pracodawców, osób kierujących pracownikami /prezesów, dyrektorów i kierowników komórek organizacyjnych/, instruktorów praktycznej nauki zawodu, majstrów, brygadzistów, i innych. Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności…
Czytaj więcej

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zwodu

Centrum Kształcenia Zawodowego Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Zamościu zaprasza osoby zainteresowane uzyskaniem kwalifikacji pedagogicznych do udziału w kursie.   Celem kursu jest nabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności dydaktycznych z zakresu pedagogiki, psychologii i metodyki w łącznym wymiarze – 48 godz.   Nabyte uprawnienia pedagogiczne są wymagane do praktycznego szkolenia pracowników młodocianych i…
Czytaj więcej

Tydzień Przedsiębiorcy w naszym Cechu

W dniu 26 września 2019 /czwartek/, w sali szkoleniowej Cechu przy ul. Ormiańskiej 1 w Zamościu odbyło się  seminarium poświęcone aktualnym przepisom w zakresie legalnego zatrudniania pracowników. Seminarium skierowane było do pracodawców - członków naszego Cechu oraz pracowników działów kadr. Spotkanie szkoleniowe odbyło się z inicjatywy Kierownictwa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Zamościu oraz Państwowej Inspekcji…
Czytaj więcej