Kategoria: Aktualne szkolenia i kursy

Tydzień Przedsiębiorcy w naszym Cechu

W dniu 26 września 2019 /czwartek/, w sali szkoleniowej Cechu przy ul. Ormiańskiej 1 w Zamościu odbyło się  seminarium poświęcone aktualnym przepisom w zakresie legalnego zatrudniania pracowników. Seminarium skierowane było do pracodawców - członków naszego Cechu oraz pracowników działów kadr. Spotkanie szkoleniowe odbyło się z inicjatywy Kierownictwa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Zamościu oraz Państwowej Inspekcji…
Czytaj więcej

Szkolenie dla branży fryzjerskiej

Oferta szkolenia - fryzjerstwo, W imieniu Pana Tadeusza Głaza - przewodniczącego Branżowej Komisji Fryzjerskiej przy Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie zapraszamy fryzjerów, mistrzów szkolących branży fryzjerskiej oraz nauczycieli zawodu do wzięcia udziału w szkoleniu. Szkolenie odbędzie się 07 lipca 2019 roku (niedziela) w siedzibie Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie, zgodnie z załączoną agendą.…
Czytaj więcej

Egzaminy Cech Zamość 2019

Informacja dla pracowników młodocianych i pracodawców Terminy egzaminów czeladniczych Cech Zamość 2019 Dokumenty, które uczeń zobowiązany jest złożyć do biura Cechu przed 31 maja 2019: Wniosek – druk do pobrania w biurze Cechu, Jedno zdjęcie o wym. 3,5 x 4,5 cm, Dowód osobisty do wglądu. Uczniowie kończący naukę zapoznają się z poniższą organizacją i przebiegiem…
Czytaj więcej

Kurs pedagogiczny dla instruktorów maj – czerwiec 2019

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu maj-czerwiec 2019 Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Zamościu zaprasza do udziału w kursie osoby zainteresowane uzyskaniem kwalifikacji pedagogicznych. Celem kursu jest przygotowanie pracowników, pracodawców lub osób prowadzących indywidualne gospodarstwa rolne do prowadzenia procesu praktycznej nauki zawodu pracowników młodocianych lub uczniów. Uczestnikom zapewniamy:…
Czytaj więcej