Blog

Uwaga absolwenci III klas!

Świadectwa czeladnicze do odbioru!!! Informujemy, że w biurze naszego Cechu przy ul. Ormiańskiej 1 w Zamościu są już do odbioru świadectwa czeladnicze w następujących zawodach: fryzjer, kucharz, cukiernik, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, zapraszamy do odbioru absolwentów III klas, prosimy o zabranie ze sobą dokumentu tożsamości i stosowanie się do procedur ochronnych w…
Czytaj więcej

Nowe stawki VAT od 1 lipca 2020

W związku z nowelizacją ustawy o VAT nastąpiła zmiana klasyfikacji towarów i usług na potrzeby VAT. Zrezygnowano ze stosowania Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2008) na rzecz aktualnej (obowiązującej od 1 kwietnia 2020 r.) Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2015) w zakresie usług oraz Nomenklatury scalonej (CN) w zakresie towarów - nomenklatura scalona (ang.…
Czytaj więcej

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zwodu

Centrum Kształcenia Zawodowego Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Zamościu zaprasza osoby zainteresowane uzyskaniem kwalifikacji pedagogicznych do udziału w kursie.   Celem kursu jest nabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności dydaktycznych z zakresu pedagogiki, psychologii i metodyki w łącznym wymiarze – 48 godz.   Nabyte uprawnienia pedagogiczne są wymagane do praktycznego szkolenia pracowników młodocianych i…
Czytaj więcej