Yearly Archives: 2017

ZUS szkolenie w Cechu Zamość

ZUS szkolenie W dniu 6 grudnia 2017 r. w sali szkoleniowej Cechu w Zamościu odbyło się szkolenie skierowane do pracodawców, pracowników działów kadr, księgowych oraz osób zajmujących się sprawami ZUS w zakładach rzemieślniczych oraz firmach współpracujących. Tematyka szkolenia dotyczyła zmian w przepisach ubezpieczeń społecznych, wprowadzanych od 1 stycznia 2018 r. Pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przedstawili…
Czytaj więcej

Reprezentatywność Związku Rzemiosła Polskiego

Stwierdzenie reprezentatywności ZRP: W nawiązaniu do pisma Prezesa Związku Rzemiosła Polskiego Jana Gogolewskiego informujemy członków naszego Cechu, że rozpoczęliśmy akcję weryfikacji liczby pracowników zatrudnionych w organizacjach rzemieślniczych. W związku z powyższym  konieczne jest zebranie danych w postaci wypełnionych oświadczeń o stanie zatrudnienia. Aby usprawnić ten proces prosimy członków naszego Cechu o podjęcie współpracy i sprawne…
Czytaj więcej

Uwaga pracodawcy ważne terminy!

Ważne terminy: Dofinansowanie kosztów kształcenia! Informujemy, że ostateczny termin na złożenie wniosku o dofinansowanie kosztów kształcenia wynosi 3 miesiące od dnia zdania egzaminu wskazanego na świadectwie czeladniczym. Letnia sesja egzaminacyjna 2017 dotyczy 1 września, a więc wskazany  termin upływa z końcem listopada. Przekroczenie tego terminu spowoduje bezpowrotną utratę przysługującego pracodawcy dofinansowania. UWAGA PRACODAWCY- refundacja! Przypominamy…
Czytaj więcej

Uroczystości 11 listopada 2017 – Rynek Wielki w Zamościu

Uroczystości 11 listopada 2017 z udziałem delegacji naszego Cechu. W tym roku obchody w Zamościu upamiętniające 99 rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę rozpoczęły się  marszem ulicami miasta. Następnie w Katedrze Zamojskiej została odprawiona Msza Święta w intencji Ojczyzny. Główne uroczystości odbyły się na Rynku Wielkim. Prezydent Zamościa Andrzej Wnuk wygłosił okolicznościowe przemówienie, następnie delegacje różnych…
Czytaj więcej